Meer winst door goed (grafisch) design

Meer winst door goed (grafisch) design

Onderzoek heeft eindelijk aangetoond dat een product meer financieel succes heeft als er tijdens het ontwikkelen veel aandacht aan het (grafisch) ontwerp wordt besteed. Het onderzoek is een primeur in Nederland. Eerder werd onderzoek gedaan naar design, maar nooit eerder werd het verband aangetoond tussen investering in design en commercieel rendement.

Het wetenschappelijk onderzoek ‘Effectiviteit van Design’ welke werd geïnitieerd door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en werd gefinancierd door Stichting Pictoright en het ministerie van Economische Zaken laat zien dat een nieuw product bijna 20% meer oplevert als er bij de ontwikkelingsfase veel aandacht wordt besteed aan design.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Vierhonderd managers van Nederlandse bedrijven in de goederenproducerende en de dienstverlenende sectoren namen deel aan het onderzoek.

De initiatiefnemer en voorzitter van de BNO verteld dat er nu met wetenschappelijk, onafhankelijk onderzoek de economisch-commerciële waarde van design bewezen is. Als bedrijven meer aandacht besteden aan design verhoogt de belevingskwaliteit van de producten en de financiële prestaties.

De belangrijkste conclusies die BNO geconstateerd heeft zijn:

Groter succes
Het succes van een nieuw product is groter, als tijdens de ontwikkelingsfase veel aandacht aan design wordt besteed,
en als ontwerpers bij de ontwikkeling van het nieuwe product worden betrokken.

Meer verkoop
De financiële prestaties van een nieuw product waarbij veel aandacht is voor zowel experience design (design dat de
zintuigen prikkelt, zelfexpressie bevordert en emoties oproept), als functioneel design (dat zich richt op technologie,
functionaliteit en ergonomie), zijn gemiddeld ongeveer 20% beter dan de financiële prestaties van nieuwe producten
met een gemiddelde aandacht voor beide designaspecten.

Meer vrijheid voor de ontwerper
Uit het onderzoek blijkt dat een aantal positieve effecten van design sterker zijn, naarmate ontwerpers meer vrijheid krijgen om ideeën te onderzoeken die buiten het project vallen.

Betere kwaliteit
De innovativiteit van design op het gebied van experience (beleving) en functionaliteit heeft een positief effect op de
kwaliteit van een product.

Samenwerking
Het sterk betrekken van opdrachtgevers heeft geen positief effect op de experience kwaliteit van een nieuw product. Een mogelijke verklaring is dat ontwerpers zich meer op innovativiteit richten, terwijl klanten zich vooral richten op de productkenmerken en functionaliteit waarmee zij al bekend zijn.

Een sterk imago
Het betrekken van ontwerpers bij de ontwikkeling van de website of huisstijl van een bedrijf, versterkt het imago van het bedrijf op gebieden zoals maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, emotionele aantrekkelijkheid, financieel succes en goed werkgeverschap.

Goed design draagt dus daadwerkelijk bij aan een onderneming.
Lees het hele onderzoek hier.

Lees ook: Het belang van visuele communicatie voor jouw onderneming en Het belang van een goede huisstijl voor een onderneming.

Wil je weten over de positieve effecten van design voor jouw bedrijf of wil je een professionele huisstijl laten ontwerpen?
Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies.

-M

Disclaimer: Houd er rekening mee dat we zoekwoorden gebruiken om de vindbaarheid te verbeteren, waardoor sommige zinnen mogelijk minder vloeiend klinken.

Bron onderzoek: BNO